AST404 Gözlemsel Astronomi

Dersin İçeriği: Gözlemevleri, teleskoplar ve montaj türleri, koordinat sistemleri, çıplak gözle gökyüzünü tanıma, yön bulma, pratik açısal uzaklık ve parlaklık ölçümü, takım yıldızlar, gök atlası kullanımı ve dış mekanda uygulamalar. Değişen yıldız gözlemleri, gözlem hazırlıkları, periyodik değişen yıldızlar. Dedektörler (alıcılar). Güneş gözlemleri ve Güneş’in aktivite çevrimi. Işıkölçüm sistemleri, atmosferik sönükleştirme, zaman indirgemesi. Değişen yıldızlarda dönem değişimi ve ışık eğrisi analizi. CCD ile gözlem ve indirgeme. Astrofotografçılık. Masaüstü gezegenevi programları.

01) Rasathane Tarihi (metin | sunum)
02) Rasathane Kuralları (metin | sunum)
03) Koordinat Sistemleri, Takımyıldızlar, Gök Atlası (metin | sunum)
04) Çift Yıldızlar (metin | sunum)
05) Güneş ve Güneş’in Manyetik Etkinliği (metin | sunum)
06) Teleskoplar (metin | sunum)
07) Dedektörler (metin | sunum)
08) Değişen Yıldızlar ve Gözlemlere Hazırlık (metin | sunum)
09) Değişen Yıldızların Dönem Değişimi (metin | sunum)
10) Değişen Yıldızların Işık Eğrisi Analizi (metin | sunum)
11) Fotometrinin Temelleri (metin | sunum)
12) CCD Fotometri (metin | sunum | veri)
13) Yıldızların Uzaklıkları (metin | sunum)
14) Astrofotoğrafçılık (metin | sunum | veri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir