AST202 Astronomi II

Final Sınavına İlişkin Duyuru

21 Haziran 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek Final sınavında bugüne kadar işlenen tüm konuları kapsayan toplam 20 soru sorulacaktır. Sorulardan 16 tanesi çoktan seçmeli, 1 tanesi eşleştirme, 2 tanesi klasik ve 1 tanesi çizim türünden sorulardır. Çizim sorusunda size Büyük Ayı veya Avcı takımyıldızlarından birinin görüntüsü verilecek ve bu takımyıldız kullanılarak başka bir takımyıldıza/yıldıza nasıl gideceğinizi şekil üstünde göstermeniz istenecektir. Sınava hesap makinesi getirilmesi gerekmektedir. Soruların konulara göre dağılımı şöyledir:

01. Konu: 1 çizim sorusu
02. Konu: 1 çoktan seçmeli (birim dönüşümü gerektirir!)
03. Konu: 1 çoktan seçmeli
04. Konu: Bu konudan soru sorulmayacaktır.
05. Konu: 3 çoktan seçmeli
06. Konu: 1 çoktan seçmeli
07. Konu: 1 çoktan seçmeli
08. Konu: 1 eşleştirme sorusu
09. Konu: 2 çoktan seçmeli
10. Konu: 1 klasik
11. Konu: 1 çoktan seçmeli ve 1 klasik
12. Konu: 1 çoktan seçmeli
13. Konu: 2 çoktan seçmeli
14. Konu: 3 çoktan seçmeli
15. Konu: Bu konudan soru sorulmayacaktır.

Hemen hemen tüm sorular 5’er puandır. Lütfen, ders notlarını veya yıllar öncesine ait eski çıkmış soruları bir yerlerden toplayarak boşa zaman ve para harcamayın. Size bunları satan insanların sizin üzerinizden haksız kazanç elde etmesine izin vermeyin. Astronomi sürekli kendini yenileyen bir bilim dalı olduğundan bu notların/sınavların geçerlilikleri yoktur ve daha kötüsü bu notlar sizleri yanlış bilgilendirerek sınavlarda başarısız olmanıza sebep olmaktadır. Bu şekilde bir çalışma tarzı hiçbir zaman başarı getirmez! Bu dersin notlarında zaten tüm soruların cevapları mevcuttur. Şimdiden hepinize başarılar dilerim ve sonrasında da iyi tatiller.

 

Dersin İçeriği: Tayf bilim, tayfçeker, tayfsal analizin temelleri, kara cisim ışınım yasaları, çizgi serileri, hidrojen tayfı, Bohr atom modeli. Yıldızlar, yıldızların uzaklıkları, parlaklıkları, tayfları. Tayfsal sınıflama, Boltzmann ve Saha yasaları, yıldızların sıcaklıkları, Hertzsprung-Russell (HR) diyagramı, yıldızların hareketleri, öz hareket, Doppler kayması ve dikine hız. Yıldız kümeleri, açık ve küresel yıldız kümeleri, oymaklar (assossasyonlar), yıldız öbekleri (popülasyon). Değişen yıldızlar, pulsasyon yapan yıldızlar, dönem-parlaklık bağıntısı, patlayan değişen yıldızlar. Yıldızların evrimi, enerji kaynağı, yıldız hayatının ilk evresi, anakola geldikten sonra evrim, yıldız kümelerinin yaşları, evrimin son safhaları. Samanyolu gökadası (galaksisi)’nın geometrik yapısı, hareketleri ve diferensiyel dönmesi. Bulutsular, yıldızlararası soğurma, gökadanın radyo ışınımı.

Ders notları 02.05.2019 tarihinde güncellenmiştir!

Ders Sunumları ve Yardımcı Materyaller:
00. Konu: Dersin İçeriği ve Kuralları
01. Konu: Takımyıldızlar (Sunum)
02. Konu: Astronomide Uzaklıklar (Sunum | Video 1 | Video 2 | Video 3)
03. Konu: Işık (Sunum | Video | Kısa Ders Notu)
04. Konu: Paralaks Yöntemi ile Uzaklık Belirleme (Sunum)
05. Konu: Yıldız Işıması (Sunum | Bu ders için sadece ders notlarınızı kullanınız.)
06. Konu: Bir Yıldız Olarak Güneş (Ders Notu | Sunum | V1 | V2 | V3 | V4V5 | V6)
07. Konu: Tayf Bilim (Sunum | Kısa Ders Notu 1 | Kısa Ders Notu 2)
08. Konu: Tayfsal Sınıflama (Sunum | Kısa Ders Notu
09. Konu: Hertzsprung-Russell Çizeneği (Sunum)
10. Konu: Yıldızların Hareketleri (Sunum | Kısa Ders Notu | Video 1 | Video 2
11. Konu: Çift Yıldızlara Giriş (Sunum)
12. Konu: Yıldızların Yaşam Süreleri (Kısa Ders Notu)
13. Konu: Yıldız Evrimine Giriş ve Yıldız Kümeleri (Sunum)
14. Konu: Değişen Yıldızlara Giriş (Sunum)
15. Konu: Galaksiler ve Evrenin Genişlemesi (Sunum)
Uygulama: Genel Tekrar Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir