AST202 Astronomi II

Dersin İçeriği: Tayf bilim, tayfçeker, tayfsal analizin temelleri, kara cisim ışınım yasaları, çizgi serileri, hidrojen tayfı, Bohr atom modeli. Yıldızlar, yıldızların uzaklıkları, parlaklıkları, tayfları. Tayfsal sınıflama, Boltzmann ve Saha yasaları, yıldızların sıcaklıkları, Hertzsprung-Russell (HR) diyagramı, yıldızların hareketleri, öz hareket, Doppler kayması ve dikine hız. Yıldız kümeleri, açık ve küresel yıldız kümeleri, oymaklar (assossasyonlar), yıldız öbekleri (popülasyon). Değişen yıldızlar, pulsasyon yapan yıldızlar, dönem-parlaklık bağıntısı, patlayan değişen yıldızlar. Yıldızların evrimi, enerji kaynağı, yıldız hayatının ilk evresi, anakola geldikten sonra evrim, yıldız kümelerinin yaşları, evrimin son safhaları. Samanyolu gökadası (galaksisi)’nın geometrik yapısı, hareketleri ve diferensiyel dönmesi. Bulutsular, yıldızlararası soğurma, gökadanın radyo ışınımı.

Ders notları 2.05.2019 tarihinde güncellenmiştir!

Ders Sunumları ve Yardımcı Materyaller:
00. Konu: Dersin İçeriği ve Kuralları
01. Konu: Takımyıldızlar (Sunum)
02. Konu: Astronomide Uzaklıklar (Sunum | Video 1 | Video 2 | Video 3)
03. Konu: Işık (Sunum | Video | Kısa Ders Notu)
04. Konu: Paralaks Yöntemi ile Uzaklık Belirleme (Sunum)
05. Konu: Yıldız Işıması (Sunum | Bu ders için sadece ders notlarınızı kullanınız.)
06. Konu: Bir Yıldız Olarak Güneş (Ders Notu | Sunum | V1 | V2 | V3 | V4V5 | V6)
07. Konu: Tayf Bilim (Sunum | Kısa Ders Notu 1 | Kısa Ders Notu 2)
08. Konu: Tayfsal Sınıflama (Sunum | Kısa Ders Notu
09. Konu: Hertzsprung-Russell Çizeneği (Sunum)
10. Konu: Yıldızların Hareketleri (Sunum | Kısa Ders Notu | Video 1 | Video 2
11. Konu: Çift Yıldızlara Giriş (Sunum)
12. Konu: Yıldızların Yaşam Süreleri (Kısa Ders Notu)
13. Konu: Yıldız Evrimine Giriş ve Yıldız Kümeleri (Sunum)
14. Konu: Değişen Yıldızlara Giriş
15. Konu: Galaksimiz Samanyolu ve Galaksiler
16. Konu: Evren

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir