AST202 Astronomi II

Dersin İçeriği: Tayf bilim, tayfçeker, tayfsal analizin temelleri, kara cisim ışınım yasaları, çizgi serileri, hidrojen tayfı, Bohr atom modeli. Yıldızlar, yıldızların uzaklıkları, parlaklıkları, tayfları. Tayfsal sınıflama, Boltzmann ve Saha yasaları, yıldızların sıcaklıkları, Hertzsprung-Russell (HR) diyagramı, yıldızların hareketleri, öz hareket, Doppler kayması ve dikine hız. Yıldız kümeleri, açık ve küresel yıldız kümeleri, oymaklar (assossasyonlar), yıldız öbekleri (popülasyon). Değişen yıldızlar, pulsasyon yapan yıldızlar, dönem-parlaklık bağıntısı, patlayan değişen yıldızlar. Yıldızların evrimi, enerji kaynağı, yıldız hayatının ilk evresi, anakola geldikten sonra evrim, yıldız kümelerinin yaşları, evrimin son safhaları. Samanyolu gökadası (galaksisi)’nın geometrik yapısı, hareketleri ve diferensiyel dönmesi. Bulutsular, yıldızlararası soğurma, gökadanın radyo ışınımı.

Ders notları 30.05.2016 tarihinde güncellenmiştir!

Geçici Ders Notları
1. Konu: Işık
2. Konu: Tayf Bilimi
3. Konu: Yıldızlar
4. Konu: Tayfsal Sınıflama
5. Konu: Hertzsprung-Russell Çizeneği
6. Konu: Yıldızların Hareketleri
7. Konu: Çift Yıldızlara Giriş
8. Konu: Yıldız Evrimine Giriş ve Yıldız Kümeleri
9. Konu: Değişen Yıldızlara Giriş
10. Konu: Takımyıldızlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir