AST202 Astronomi II

Dersin İçeriği: Tayf bilim, tayfçeker, tayfsal analizin temelleri, kara cisim ışınım yasaları, çizgi serileri, hidrojen tayfı, Bohr atom modeli. Yıldızlar, yıldızların uzaklıkları, parlaklıkları, tayfları. Tayfsal sınıflama, Boltzmann ve Saha yasaları, yıldızların sıcaklıkları, Hertzsprung-Russell (HR) diyagramı, yıldızların hareketleri, öz hareket, Doppler kayması ve dikine hız. Yıldız kümeleri, açık ve küresel yıldız kümeleri, oymaklar (assossasyonlar), yıldız öbekleri (popülasyon). Değişen yıldızlar, pulsasyon yapan yıldızlar, dönem-parlaklık bağıntısı, patlayan değişen yıldızlar. Yıldızların evrimi, enerji kaynağı, yıldız hayatının ilk evresi, anakola geldikten sonra evrim, yıldız kümelerinin yaşları, evrimin son safhaları. Samanyolu gökadası (galaksisi)’nın geometrik yapısı, hareketleri ve diferensiyel dönmesi. Bulutsular, yıldızlararası soğurma, gökadanın radyo ışınımı.

Ders notları 06.03.2019 tarihinde güncellenmiştir!

Ders Sunumları ve Yardımcı Materyaller:
00. Konu: Dersin İçeriği ve Kuralları
01. Konu: Takımyıldızlar (Sunum)
02. Konu: Astronomide Uzaklıklar (Sunum | Video 1 | Video 2 | Video 3)
03. Konu: Işık (Sunum | Video | Kısa Ders Notu)
04. Konu: Paralaks Yöntemi ile Uzaklık Belirleme (Sunum)
05. Konu: Yıldız Işıması (Sunum)
06. Konu: Bir Yıldız Olarak Güneş
07. Konu: Tayf Bilimi
08. Konu: Tayfsal Sınıflama
09. Konu: Hertzsprung-Russell Çizeneği
10. Konu: Yıldızların Hareketleri
11. Konu: Çift Yıldızlara Giriş
12. Konu: Yıldız Evrimine Giriş ve Yıldız Kümeleri
13. Konu: Değişen Yıldızlara Giriş
14. Konu: Galaksimiz Samanyolu
15. Konu: Evren

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir