AST206 Astroistatistik

Dersin İçeriği

Ölçüm/gözlem hataları, hataların tanınması ve en aza indirilmesi. Verilerin gruplandırılması, frekans sınıflarının oluşturulması, frekans dağılımlarına ilişkin grafikler ve tanımlar (momentler, ortalama, ortanca, orta değer, çarpıklık). Aritmetik ortalamadan ve gerçek değerden olan farklar. Hataların yayılması. Gauss dağılımı, Poisson dağılımı. Bağımlı gözlemler, en küçük kareler yöntemi, ağırlıklı ölçümler. Yıldızların paralaks ve öz hareketlerinin istatistiksel yöntemle saptanması. Hesaplamalarda kullanılacak Octave programının kurulumu ve kullanılması. Çift yıldızların dönem değişiminde EKK yönteminin uygulanması.

Ders Notları

 1. Konu:
 2. Konu:
 3. Konu:
 4. Konu:
 5. Konu:
 6. Konu:
 7. Konu:
 8. Konu:
 9. Konu:
 10. Konu:
 11. Konu:
 12. Konu:
 13. Konu:
 14. Konu:
 15. Konu:
 16. Konu:
 17. Konu:
 18. Konu:
 19. Konu:
 20. Konu:
 21. Konu:
 22. Konu:
 23. Konu:
 24. Konu:
 25. Konu:
 26. Konu:
 27. Konu:
 28. Konu: