AST206 İstatistik Astronomi

Dersin İçeriği

İstatistikte veri türleri ve ölçüm seviyeleri. Deney ve gözlem kavramları. Verilerin sınıflanması ve grafiklerle sunulması. Orta değer bulma: ortalama, mod ve medyan. Verilerde yayılım: açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans, standart sapma, çeyreklikler ve çeyreklikler arası açıklık. Momentler, çarpıklık ve basıklık. Standart hata, gözlemlerin ağırlıklandırılması ve ağırlıklı ortalama. Belirsizliğin yayılması. Olasılık. Olasılık dağılımları: Bernoulli, binom ve Poisson dağılımları. Normal dağılım ve uygulamaları. Korelasyon ve Regresyon. Ders kapsamında anlatılan tüm konuların astronomi içerikli uygulamaları yapılmaktadır.

Ders Notları

Son güncelleme: 10 Mart 2020

TEORİK DERSLER

00. Konu: Dersin İçeriği ve Kuralları
01. Konu: İstatistikte Temel Kavramlar
02. Konu: Verilerin Sınıflanması ve Dağılımlarının Sunulması
03. Konu: Verilerde Orta Değer Bulma
04. Konu: Verilerin Yayılımının Belirlenmesi
05. Konu: Momentler, Çarpıklık ve Basıklık
06. Konu: Farklı Veri Türlerinde Orta Değer, Yayılım, Çarpıklık ve Basıklık
07. Konu: Standart Hata, Gözlemlerin Ağırlıklandırılması ve Ağırlıklı Ortalama
08. Konu: Belirsizliğin Yayılması
09. Konu: Olasılık | Kumarbaz Yanılgısı
10. Konu: Olasılık Dağılımları | Binom Hesaplayıcı
11. Konu: Normal Dağılım | Normal Dağılım Hesaplayıcı
12. Konu: Korelasyon | Korelasyon Tahmini | Sahte Korelasyonlar
13. Konu: Regresyon

Uygulama Dersleri

01. Uygulama: İstatistikte Temel Kavramlar
02. Uygulama: Verilerin Sınıflanması ve Dağılımlarının Sunulması
03. Uygulama: Verilerin Orta Değerinin Bulunması ve Yayılımının Belirlenmesi
04. Uygulama: Momentler, Çarpıklık ve Basıklık | Çevrimiçi Uygulama
05. Uygulama: Farklı Veri Türlerinde Orta Değer, Yayılım, Çarpıklık ve Basıklık
06. Uygulama: Belirsizliğin Yayılması
07. Uygulama: Olasılık
08. Uygulama: Olasılık Dağılımları | Video
09. Uygulama: Normal Dağılım
10. Uygulama: Korelasyon
11. Uygulama: Regresyon

Diğer Belgeler

Formül Kağıdı: Sınavda tarafımızca verilecektir (çıktı almayınız).
Örneklemde neden N yerine (n-1) kullanılır?: Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4
Binom olasılığı nasıl hesaplanır?: Video 1 | Video 2