AST206 Astroistatistik

Dersin İçeriği

İstatistikte veri türleri ve ölçüm seviyeleri. Deney ve gözlem kavramları. Verilerin sınıflanması ve grafiklerle sunulması. Orta değer bulma: ortalama, mod ve medyan. Verilerde yayılım: açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans, standart sapma, çeyreklikler ve çeyreklikler arası açıklık. Momentler, çarpıklık ve basıklık. Standart hata, gözlemlerin ağırlıklandırılması ve ağırlıklı ortalama. Belirsizliğin yayılması. Olasılık. Olasılık dağılımları: Bernoulli, binom ve Poisson dağılımları. Normal dağılım ve uygulamaları. Korelasyon ve Regresyon. Ders kapsamında anlatılan tüm konuların astronomi içerikli uygulamaları yapılmaktadır.

Final Sınavına İlişkin Bilgiler

20 Haziran 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan AST206 İstatistik Astronomi sınavında toplam 10 adet soru sorulacaktır. 10 sorunun ikisi çoktan seçmeli diğerleri ise klasik sorulardır. 1. soru genel bilgi ölçen bir çoktan seçmeli sorudur. 2. soruda ise size bir veri seti verilecek ve bu verinin mod, medyan, ortalama, çarpıklık, standart sapma ve çeyreklikler arası açıklık değerlerini hesaplamanız, hesapladığınız bu değerlere ilişkin bazı yorumlar yapmanız ve veriyi kutu bıyık grafiği üzerinde göstermeniz istenecektir. İlk 6 konuyu kapsayan bu sorunun şıkları toplamda 40 puandır. 3. soruda size bazı ölçümler belirsizlikleriyle verilecek ve bu değerlerin ağırlıklı ortalamasını belirsizliğiyle birlikte hesaplamanız istenecektir. 4. soru bir belirsizliğin yayılması sorusu olup size verilen formül ve değerleri kullanarak sonucu belirsizliğiyle birlikte bulmanız istenecektir. 5. soru bir olasılık sorusu, 6 ve 7. sorular ise olasılık dağılımlarından Binom ve Poisson’a ilişkin sorular olacaktır. 8. soru Normal Dağılım ve z puanı üzerinedir. 9. soruda size bir veri seti verilecek ve bu verideki değişkenler arasındaki korelasyon katsayısını (r) hesaplamanız ve değişkenler için verilen olası regresyon formülündeki sabitleri hesaplamanız istenecektir. 10. soru ise çoktan seçmeli bir soru olup normal denklemlerin oluşturulması üzerinedir. Sınava veri sınıflama ve sınıflanmış veriler üzerindeki işlemler dahil değildir ve bu konuya ilişkin soru sorulmayacaktır. Sınava hesap makinesi mutlaka getirilmelidir.

Sınavdaki soruların puan dağılımı:

  1. 5 puan
  2. 40 puan
  3. 5 puan
  4. 5 puan
  5. 5 puan
  6. 5 puan
  7. 10 puan
  8. 10 puan
  9. 10 puan
  10. 5 puan

Şimdiden hepinize başarılar dilerim.

Ders Notları

Son güncelleme: 20 Mayıs 2019

TEORİK DERSLER

00. Konu: Dersin İçeriği ve Kuralları
01. Konu: İstatistikte Temel Kavramlar
02. Konu: Verilerin Sınıflanması ve Dağılımlarının Sunulması
03. Konu: Verilerde Orta Değer Bulma
04. Konu: Verilerin Yayılımının Belirlenmesi
05. Konu: Momentler, Çarpıklık ve Basıklık
06. Konu: Farklı Veri Türlerinde Orta Değer, Yayılım, Çarpıklık ve Basıklık
07. Konu: Standart Hata, Gözlemlerin Ağırlıklandırılması ve Ağırlıklı Ortalama
08. Konu: Belirsizliğin Yayılması
09. Konu: Olasılık | Kumarbaz Yanılgısı
10. Konu: Olasılık Dağılımları | Binom Hesaplayıcı
11. Konu: Normal Dağılım | Normal Dağılım Hesaplayıcı
12. Konu: Korelasyon | Korelasyon Tahmini | Sahte Korelasyonlar
13. Konu: Regresyon

Uygulama Dersleri

01. Uygulama: İstatistikte Temel Kavramlar
02. Uygulama: Verilerin Sınıflanması ve Dağılımlarının Sunulması
03. Uygulama: Verilerin Orta Değerinin Bulunması ve Yayılımının Belirlenmesi
04. Uygulama: Momentler, Çarpıklık ve Basıklık | Çevrimiçi Uygulama
05. Uygulama: Farklı Veri Türlerinde Orta Değer, Yayılım, Çarpıklık ve Basıklık
06. Uygulama: Belirsizliğin Yayılması
07. Uygulama: Olasılık
08. Uygulama: Olasılık Dağılımları | Video
09. Uygulama: Normal Dağılım
10. Uygulama: Korelasyon
11. Uygulama: Regresyon

Diğer Belgeler

Formül Kağıdı: Sınavda tarafımızca verilecektir (çıktı almayınız).
Örneklemde neden N yerine (n-1) kullanılır: Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4