AST206 Astroistatistik

Dersin İçeriği

İstatistikte veri türleri ve ölçüm seviyeleri. Deney ve gözlem kavramları. Verilerin sınıflanması ve grafiklerle sunulması. Orta değer bulma: ortalama, mod ve medyan. Verilerde yayılım: açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans, standart sapma, çeyreklikler ve çeyreklikler arası açıklık. Momentler, çarpıklık ve basıklık. Standart hata, gözlemlerin ağırlıklandırılması ve ağırlıklı ortalama. Belirsizliğin yayılması. Olasılık. Olasılık dağılımları: Bernoulli, binom ve Poisson dağılımları. Normal dağılım ve uygulamaları. Korelasyon ve Regresyon.

Ders Notları

Son güncelleme: 11 Mart 2019

 1. Ders: Dersin İçeriği ve Kuralları
 2. Ders: İstatistikte Temel Kavramlar
 3. Ders: Verilerin Sınıflanması ve Dağılımlarının Sunulması
 4. Ders: Uygulama I (2. ders için)
 5. Ders: Verilerde Orta Değer Bulma
 6. Ders: Uygulama II (3. ders için)
 7. Ders: Verilerin Yayılımının Belirlenmesi
 8. Ders: Uygulama III (5. ve 7. ders için)
 9. Ders: Momentler, Çarpıklık ve Basıklık
 10. Ders: Uygulama IV (9. ders için)
 11. Ders: Farklı Veri Türlerinde Orta Değer, Yayılım, Çarpıklık ve Basıklık
 12. Ders: Uygulama V (11. ders için)
 13. Ders:
 14. Ders:
 15. Ders:
 16. Ders:
 17. Ders:
 18. Ders:
 19. Ders:
 20. Ders:
 21. Ders:
 22. Ders:
 23. Ders:
 24. Ders:
 25. Ders:
 26. Ders: